Sportovní psycholog jako kouč trenéra

Velmi si vážím trenérů, kteří se s láskou a nadšením věnují rozvoji svých svěřenců. Pokud mohu přispět ke zvýšení profesionality v oblasti jednání se sportovci, jsem potěšena.

Trenér kolektivního sportu by měl  pracovat i s atmosférou skupiny a tím podpořit výkony jednotlivců i celého teamu.

Práce se skupinovou atmosférou má své zákonitosti.

Jsem ráda, že již několik trenérů se mnou spolupracovalo na zavedení některých pravidel, opatření ve sportovním teamu, který obzvláště nováčkům pomohl lépe se asimilovat do hráčského kolektivu a tím urychlit zkvalitnění výkonu v novém prostředí. Jindy jsme pracovali na zaktivování teamového ducha, který právě mnohdy rozhoduje o vítězství.

Témata, které řešíme s trenéry:

  • tvorba a ovlivnění tmosféry v klubu, týmu
  • komunikace s hráči
  • konkrétní práce s týmem formou seminářů
  • motivace hráčů

 

Sportovní psycholog jako kouč pro rozhodčí

I pro rozhodčí bývá turnaj pln stresu a proto mne někteří vyhledávají pro zvýšení odolnosti vůči stresu.