Sportovní psycholog – pomoc pro děti a juniory

Jsem vskutku ráda, že rodiče, kteří podporují své děti ve sportu nepodceňují ani jejich psychiku.
Setkání s dětmi bývají pestrá a často překvapí tím, k čemu návštěvu psychologa využijí . Někdy se rozkryjí zajímavá přání a obavy dětí či adolescentů.
Má vaše dítě pokles motivace, radosti ze hry?
Vidíte u něj zvýšenou frustraci, zlost, záchvaty vzteku, stres, noční můry, poruchy spánku, negativita, odstoupení, žaludeční nevolnost …?
Pokud ano, dovolte mi vysvětlit, co k tomu může přispět.

Sportovní kontext pro děti

Všichni máme z dětství zkušenost se sportem. Sport a pohyb má velkou důležitost pro vývoj psychiky člověka. I skrze sport člověk poznává sebe a ostatní. Aktivní sport napomáhá osobnímu růstu a pomáhá rozvíjet i vztahy s ostatními. Konkurenční prostředí,které bohužel provází i dětský sport může být pro děti a juniory velmi matoucí, náročné i bolestivé a pro vývoj osobnosti může být i deformující.
Rodiče a dobří trenéři mohou dětem pomoci orientovat se v tomto prostředí tak, aby jim to bylo ku prospěchu. Někdy v té věci může být lépe nápomocen nezúčastněný specialista ve formě sportovního psychologa. Taková spolupráce může předejít nebo minimalizovat znechucení ze sebe, negativní vztah ke sportu či lidem.

Děti mají mnoho ze stejných problémů jako dospělí

Každý, kdo sportuje, soutěží – bez ohledu na věk – má zkušenosti s podobnými problémy:

 • učení se novým dovednostem
 • dělání chyb
 • s dobrými a špatnými výkonnostními dny
 • s organizací času v životě (přátelé,sport, škola, práce, jídlo …)
 • s motivací
 • s koncentrací
 • se stresem a strachem ze selhání
 • s bolestí.

Ti, kteří soutěží se musí vypořádat s:

 •  tlakem na výkonnost (stres, úzkost)
 • vítězstvím
 •  prohrou
 • se vztahy s těmi, kteří jim přejí i nepřejí.

Psychologické problémy u dětí a juniorů jako u dospělých:

 • Ztráta motivace, radosti
 • Zvýšená frustrace
 • Zvýšený hněv
 • záchvaty vzteku
 • Příznaky stresu
 • Noční můry a poruchy spánku
 • Odstoupení od ostatních
 • Fyzické potíže, jako je žaludeční nevolnost

To jsou znaky toho, že sportovec ať dítě, junior či dospělý, potřebuje pomoc. Můžete mne požádat o pomoc pro své dítě.

Konzultace sportovní psychologie s dětmi a mládeží

Když pracuji s juniory (někdo mladší 18 let) požádám, aby se alespoň první schůzky účastnil rodič nebo opatrovník, se kterým si objasníme, co je v neharmonii. Pak se dohodneme na dalším postupu.. Někdy rodiče zůstanou po celou konzultaci, ale obvykle zůstanou na chvíli na začátku a přijdou opět nakoneci sezení, kde uděláme souhrn, kdy je čas na otázky a další plán.

Rezervujte si konzultaci na sportovní psychologii.

Rezervovat konzultaci